3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

tmplt

خبرنامه

   RSS Feed  کانال تلگرام
   RSS Feed  فبسیوک
   RSS Feed  عضویت در خبرخوان
   RSS Feed  خبرنامه با ایمیل
   RSS Feed  راهنمایی
ارسال مطلب

جوک، اس ام اس و مطالب جالب خود را برای ما بفرستید.

فرستادن مطلب (کلیک کنید)

شماره ارسال SMS از طریق موبایل: 0935-6243988


تبادل لینک


23 March, 2006

مثنوی مأمور و «مورد»!

دید مأموری زنی را توی راه
«کو همی گفت ای خدا و ای اله»

تو کجایی تا شوم من همسرت
وقت خواب آید بگیرم در برت

تاپ پوشم بهر تو با استریچ
جای مِی، نوشم به همراهت سن ایچ

پا دهد، صندل برایت پا کنم
تا خودم را در دل تو جا کنم

زانتیایت را بشویم روز و شب
داخلش بنشینم از درب عقب

در جلو آن که نشیند، آن تویی
در حقیقت صاحب فرمان تویی

گر تو گویی، شال بر سر می نهم
گر تو خواهی، موی را فر می دهم

موی سر مش می زنم از بهر تو
یک سره حتی به وقت قهر تو

از برای تست کوته آستین
پاچه ی شلوار من هم همچنین

غیر یک کیلو النگو توی دست
پای من بهر تو پر خلخال هست

بهر تو مالم به صورت نیوه آ
یک گرم، یا دو گرم... یا این هوا!

اودکلن بر خود زنم پیشت مدام
تا که بوی گل بگیرد هر کجام

می روم حمام گرم کوی تو
می زنم سشوار، رو در روی تو

گر که حتی مو نباشد بر سرم
من کله گیس از دوبی فوراً خورم!

ای فدایت ریمل و بیگودی ام
وی فدایت لنز و عینک دودی ام

من برای توست گر «روژ» می زنم
گر جز این بوده است، کمتر از زنم!

از برای توست این روژ گونه ام
ورنه بهر غیر، دیگر گونه ام

خاک پای توست خط چشم من
تا در آید چشم هر مرد خفن

لاک ناخن هام ناز شست تو
ناخن مصنوعی ام در دست تو

بهترین ها را پزم بهر غذا
پیتزا و شینسل و لازانیا

با دسر بعدش پذیرایی کنم
همرهش یک استکان چایی کنم

ای به قربان تو هر چه باکلاس
می شوم خوشتیپ بهرت از اساس

بهر تو تیپ جوادی می زنم
گر نخواهی، تیپ عادی می زنم

«گر که گویی این کنم یا آن کنم»
من دقیقاً ای عزیز آنسان کنم

من برایت می شوم اِند ِمرام
گر که باشد سایه ی تو مستدام

کاش می شد من ببینم رویکت
وا کنم گلسر، زنم بر مویکت

***

گفت مأمورش که: ای زن، کات کن!
کمتر از این خلق عالم مات کن

چیست این لاطائلات و ترّهات؟
حاسبوا اعمالکم، قبل از ممات

بوی کفر آید ز کل جمله هات
این چه ایمانی است؟ ارواح بابات!

تیپ تو بوی تساهل می دهد
نفس آدم را کمی هل می دهد

حرف های تو خلاف عفت است
بدتر از ایمیل و یک صد تا چت است!

آن چه کلاً عرض کردی، نارواست
«مفسدٌ فی الارض» بودن هم خطاست

با خدایت مثل آدم حرف زن
گر که قادر نیستی، اصلاً نرن!

از خدا چی چی تصور می کنی
کاین چنین با او تغیر می کنی؟

شل حجابا! دین ادا اطوار نیست
جای مانتو کوته سرکار نیست!

باید آموزی کمی علم کلام
حق همین باشد که گویم، والسلام!

چون به پایان آمدش مأمور حرف
از خجالت آب شد زن مثل برف

گفت: ای مأمور، حالم زار شد
از مرام خود دلم بیزار شد

حرف تو هر چند توی خال زد
در نگاهم لیک ضدّ حال زد

از سخن های تو من دپرس شدم
گر طلا بودم، دوباره مس شدم

من پشیمان گشتم از ایمان خود
می روم اکنون به کفرستان خود

بعد از این ریلکس می گردم دگر
کاملاً برعکس می گردم دگر

پس سر خود را گرفت و گشت دور
با دلی آشفته و چشمی نمور

***

ناگهان در توی ره، مأمور را
تلفن همراه آمد در صدا

یک نفر در پشت خط از راه دور
گفت با مأمور: کای مرد غیور

این چه برخوردی است که مورد پرد؟
مرده شور این طرز ارشادت برد!

از چه زن را ول نمودی در فراق؟
أنکر الأشخاص عندی ذوالچماق

تو برای وصله کردن آمدی
نی برای مثله کردن آمدی

ما برون را بنگریم و قال را
منتها یک خورده ای هم حال را

این زنی که تو چنین پراندی اش
فاسد و فاسق پس آن گه خواندی اش

هیچ می دانی که خیلی زود زود
او «فرار مغزها» خواهد نمود؟

این فضای اجتماع حالیه
گر چه هر چه بسته ترتر(!) عالیه

مصلحت می باشد اما بعد از این
باز گردد یک کمی مانند چین

پس به محض قطع این تلفن بدو
دامن زن را بگیر و گو مرو

دامنش را گر گرفتی در مسیر
در حد شرعیش اما تو بگیر!

رفت مأمور از پی زن با دلیل
گر چه در ظاهر بسان زن ذلیل

دید زن را در خیابان صفا
رفت پیشش، گفت او را: خواهرا!

بعد از این ها ترک قیل و قال کن
با خدا هر طور خواهی حال کن

توی هیچ آداب و ترتیبی مکوش
هر چه می خواهد دل تنگت بپوش!

اردیبهشت 83
رضا رفیع، سردبیر هفته نامه گل آقا

Labels:لطفا برای حمایت از ما از محصولات فروشگاه دیدن کنید:

Copyright by www.3Jokes.com