3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

tmplt

خبرنامه

   RSS Feed  کانال تلگرام
   RSS Feed  فبسیوک
   RSS Feed  عضویت در خبرخوان
   RSS Feed  خبرنامه با ایمیل
   RSS Feed  راهنمایی
ارسال مطلب

جوک، اس ام اس و مطالب جالب خود را برای ما بفرستید.

فرستادن مطلب (کلیک کنید)

شماره ارسال SMS از طریق موبایل: 0935-6243988


تبادل لینک


14 November, 2006

اعجاز قرآن

در چهارده قرن اخیر نوشته های بیشمار ادبی شامل کتاب، مقاله. گزارشات پژوهشی درباره کیفیت معجزه آسای قرآن به رشته تحریر در آمده است. دراین نوشته ها فصاحت بیان، فضیلت ادبی، معجزات علمی، سبک و حتی جاذبه آهنگ تلاوت قرآن تشریح شده است. با وجود این، تحقیق در اعجاز قرآن به علت احساسات بشری، بی طرفانه صورت نگرفته و بسته به عقیده نویسنده بر علیه آن قلم فرسایی شده است. چون مطالعات و پژوهش های قبلی به وسیله بشر انجام شده، خواهی نخواهی تمایلات و نظرات ضد و نقیض نویسندگان در آن ها به چشم می خورد، این نوشته ها نتوانسته اند افراد غیرمسلمان را قانع کنند که قرآن کتاب آسمانی است و دلایل نویسندگان در ایشان مؤثر نبوده است. معجزه ای که در این رساله پژوهشی ارائه می شود بر مبنای اصولی بی چون و چرا و خالی از شک و شبهه و غیرقابل تغییر استوار است بدین ترتیب که فن کامپیوتر با کشف سیستم اعدادی اعجاز آمیز قرآن مدلل می دارد که قرآن مجید بدون شک ساخته فکر بشر نمی تواند باشد. خواست خدای توانا بوده است که این نظم پیچ در پیچ عددی قرآن مخفی نماند تا ثابت شود که سرچشمه غیبی قرآن از جانب خداوند متعال است و نیز در عرض گذشت قرون به وسیله ذات او محافظت می شده و از گزند تغییر، افزایش یا کاهش در امان مانده است. رمزهای اعجاز آمیز قرآن منحصراً از این قرارند:

1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است.

2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).

3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره 96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.

4- سوره علق 19 آیه دارد.

5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.

6- اولین بار که جبرئیل امین با قرآن فرود آمد، 5 آیه اولی سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.

7- این 19 کلمه، 76 حرف (4× 19) دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است.

8- دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد، 9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده که شامل 38 کلمه است. (2 × 19).

9- سومین بار که جبرئیل امین فرود آمد، 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57 کلمه است. (3× 19).

10- چهارمین بار که جبرئیل فرود آمد، 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آخرین آیه آن «بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» می باشد. (آیه 30).

11- پنجمین بار که جبرئیل فرود آمد اولین سوره کامل «فاتحة الکتاب» را آورد که با اولین بیانیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم (19 حرف) اغاز می شود. این بیانیه 19 حرفی بلافاصله بعد از نزول آیه «بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» نازل شد. این مراتب گواهی ارتباط آری از شبهه آیه 30 سوره مدثر (عدد 19) و اولین بیانیه قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» (عدد 19) با سیستم اعدای اعجاز آمیز است که بر عدد 19 بنا نهاده شده است.

12- آفریننده ذوالجلال و عظیم الشأن با آیه 31 سوره مدثر به ما یاد می دهد که چرا عدد 19 را انتخاب کرده است. پنج دلیل زیر را بیان می فرماید:
الف) بی ایمانان را آشفته سازد.
ب) به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد که قرآن آسمانی است.
ج) ایمان مومنان تقویت نماید.
د) تا هر گونه اثر شک و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهویت و مسیحیت بزداید.
ه) تا منافقین و کفار را که سیستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد.

13- آفریننده به ما می آموزد که این نظم اعدادی قرآن تذکری به تمام جهانیان است (آیه 31 سوره مدثر) و یکی از معجزات عظیم قران است. (آیه 35).

14- هر کلمه از جمله آغازیه قرآن (بسم الله الرحمن الرحیم) در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است، بدین ترتیب که کلمه ‍‎‎‎‎‏“ اسم “ 19 بار، کلمه “ الله “ 2698بار (42*19)، کلمه “ الرحمن “، 57 بار (3*19) و کلمه “ الرحیم “ 114 بار (6*19) دیده می شود.

15- قرآن 114سوره دارد که هر کدام از سوره ها با آیه افتتاحیه “ بسم الله الرحمن الرحیم “ آغاز می شود به جز سوره توبه (شماره 9) که بدون آیه معموله افتتاحیه است، لذا آیه “بسم الله الرحمن الرحیم“ در ابتدای سوره ها 113 بار تکرار شده است. چون این رقم به 19 قابل قسمت نیست و سیستم اعدادی قرآن آسمانی ساخته پروردگار باید کامل باشد یکصد و چهاردهمین آیه بسم الله را در سوره النمل که دو بسم الله دارد (آیه افتتاحیه و آیه 30) آورده. بنابراین قرآن مجید 114 بسم الله دارد.

16- همان طور که در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است. هر گاه از سوره توبه شروع کرده، آن را سوره شماره یک و سوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده و به همین ترتیب جلو برویم، ملاحظه می شود که سوره النمل نوزدهمین سوره است (سوره 27) که بسم الله تکمیلی را دارد. از این نظم نتیجه می گیریم که قرآنی که اکنون در دست ماست با قرآن زمان پیامبر از لحاظ ترتیب سوره ها یکی است.

17- تعداد کلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل 342 (18*19) می باشد.

18- قرآن مجید شامل اعداد بی شماری است.مثلاً: ما موسی را برای چهل شب احضار کردیم، ما هفت آسمان را آفریدیم. شمار این اعداد در تمام قرآن 285 (15*19) می باشد.

19- اگر 285 عدد فوق را با هم جمع کنیم، حاصل جمع 174591 (9189*19) خواهد بود.

20- حتی اگر اعداد تکراری را از عدد فوق حذف نماییم حاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود.

21- یک کیفیت مخصوص به قرآن مجید این است که 29 سوره با حروف رمزی شروع می شود که معنی ظاهری ندارند، این علامات در هیچ کتاب دیگری و در هیچ جایی دیده نمی شوند. این حروف در ابتدای سوره های قرآن، بخش مهمی از طرح اعدادی اعجاز آمیز می باشد که بر عدد 19 بنا شده است. اولین نشانه این ارتباط این است که 29 سوره از قرآن با این علامات شروع می شود. تعداد حروف الفبا در این رموز 14 و تعداد خود رمزها نیز 14 می باشد. هرگاه تعداد سوره ها (29) و حروف الفبا (14) را با تعداد رمزها (14) جمع کنیم، حاصل جمع 57 (3*19) خواهد بود.

22- خداوند توانا به ما یاد می دهد که در هشت سوره و سوره های شماره 10،12،13،15،26،27،28،31، دو آیه اول که با این رموز آغاز می شوند حاوی و حامل معجزه قرآن هستند، باید توجه داشت که قرآن کلمه “ آیه “ را به معنی معجزه به کار برده است. باید کلمه آیه دارای معانی متعددی باشد که یکی از آن ها معجزه است و نیز باید دانست که خود کلمه معجزه در هیچ جای قرآن به کار برده نشده است. بدین جهت قرآن مناسب تفسیر نسل های گوناگون بشریت است مثلاً نسل های قبلی (پیش از کشف اهمیت حروف رمزی قرآن) کلمه آیه را در این هشت سوره، آیه نیم بیتی می پنداشتند، ولی نسل های بعدی که از اهمیت این رموز باخبر شدند، آیه را به معنی معجزه تفسیر کرده اند. به کار بردن کلمات چند معنایی و مناسب برای همه نسل های بشر در زمان های گوناگون، خود یکی از معجزات قران است.

23- سوره قاف که با حرف ق شروع می شود (شماره 50) شامل 57 (3*19) حروف ق است.

24- سوره دیگری در قرآن حروف ق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) که اگر حروف ق را در این سوره شمارش نمایید، ملاحظه خواهید کرد که حرف ق 57 (3 * 19) بار تکرار شده است.

25- بدین ترتیب در می یابید که دو سوره قرآنی فوق الذکر (شماره 50 و 42) به اندازه همدیگر (57،57) شامل حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد سوره های قرآن (114) برابر است. چون سوره ق بدین نحو آغاز می شود: “ق و القرآن المجید“ تصور حرف ق به معنی قرآن مجید می نماید و 114 ق مذکور گواه 114 سوره های قرآن است. این احتساب اعداد آشکار و گویا، مدلل می دارد که 114 سوره قرآن، تمام قرآن را تشکیل می دهند و چیزی جز قرآن نیستند.

26- آمار کامپیوتر نشان می دهد که فقط این دو سوره که با حرف ق آغاز می شود، دارای تعداد معینی ق (57 مورد) هستند، گویی خداوند توانا می خواهد با اشاره و کنایه بفرماید که خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره های قرآن با خبر است.

27- یک نمونه در آیه 13 از سوره ق مدلل می دارد که هر کلمه و در حقیقت هر حرف در قرآن مجید به دستور الهی و طبق یک سیستم اعدادی به خصوص که بیرون از قدرت بشر است گنجانیده شده است این آیه می فرماید “عاد، فرعون و اخوان لوط“ در تمام قرآن مردمی که لوط را نپذیرفتند، قوم نامیده می شوند. خواننده بلافاصله متوجه می شود که اگر به جای « اخوان » در سوره ق کلمه « قوم » به کار برده می شد چه اتفاقی می افتاد. در این صورت ذکر کلمه قوم به جای اخوان، حرف «ق» در این سوره 58 بار تکرار می شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نیست و لذا با تعداد 57 «ق» که در سوره شورا مطابقت نمی کرد و جمع آن دو با تعداد سوره های قرآن برابر نمی شد، بدین معنی که با جایگزین کردن یک کلمه به جای دیگری نظم قرآن از بین می رود.

28- تنها سوره ای که با حرف « ن » آغاز می شود، سوره قلم است (شماره 6) این سوره 133 « ن » دارد که به 19 قابل قسمت است (7×19).

29- سه سوره اعراف (شماره 7) مریم (شماره 19) و ص (شماره 38) که با حروف «ص» شروع می شوند، جمعاً 152 حرف « ص » دارند (8×19).

30- در سوره طه (شماره 20) جمع تعداد حروف « ط » و « هـ» 344 می باشد (18 × 19).

31- در سوره « یس » تعداد حروف « ی » و « س» 285 می باشد (15×19).

32- در هفت سوره 40 تا 46 که با رمز « حم » شروع می شوند تکرار حروف 2166 می باشد (14*19) بنابراین تمام حروف اختصاری که در ابتدای سوره های قرآن قرار دارند، بدون استثناء در روش اعددی اعجاز آمیز قرآن شرکت دارند. باید توجه داشت که این روش اعدادی قرآن، در مواردی ساده و درخور فهم اشخاص معمولی است، اما در موارد دیگر، بسیار مشکل و پیچیده بوده و برای درک آن ها اشخاص تحصیل کرده باید از ماشین های الکترونیکی کمک بگیرند.

33- در سوره های شماره 2و3و7و13و19و30و31و32 که با رمز « الم » شروع می شوند تعداد حروف الف، لام، میم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 می باشند (1404*19).

34- در سوره های 20و26و27و28و36و42 که با رمز « طس » یا یکی از دو حرف مزبور (ط، س) آغاز می شوند تعداد دو حرف « ط » و «س» 494 مورد می باشد (26*19).

35- در سوره های 10و11و12و14و15 که با رمز « الر» آغاز می شوند تعدا الف، لام، راء به اضافه تعداد (راء) تنها در سوره سیزدهم، 9709 مورد است که این عدد قابل قسمت بر عدد 19 می باشد (511*19).

36- در سوره هایی که با رمز یکی از حروف “ط“ “س“ و “م“ آغاز می شوند، تعداد حروف طاء و سین و میم 9177 مورد می باشد (438*19).

37- در سوره رعد (شماره 13) که با حرف رمزی “المرا“ آغاز می شود، تعداد حروف (الف، لام، میم، را) 1501 مورد می باشد (79*19).

38- در سوره اعراف (شماره 7) که با حروف رمزی “المص“ شروع می گردد تعداد وقوع “الف“ 2572 مورد، حرف “لام“ 1523 مورد، حرف “میم“ 165 و حرف “ص“ 98 مورد که جمعاً عدد 5358 به دست می آید (282*19).

39- در سوره مریم (شماره 19) که با حروف “کهیعص“ شروع می شود، تعداد حروف (کاف، ها، یا، عین، صاد) 798 مورد می باشد (42*19).

40- در سوره شورا (شماره 42) که با حروف “حم عسق“ شروع می شود، تعداد حروف (حا، میم، عین، سین، قاف) 570 مورد می باشد (30*19).

41- در سیزده سوره ای که حرف “الف“ در لغت رمزی آن هاست (سوره های شماره 2، 3، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 29، 30، 31، 32و15) جمع الف های موجود 17499 مورد می باشد (921*19).

42- در سیزده سوره فوق الذکر جمع حروف “لام“ 1870 مورد می باشد (620*19).

43- در هفده سوره ای که حروف “میم“ در لغت رمزی آن هاست (سوره های شماره 2، 3، 7، 13، 32، 26، 28، 29، 31، 30، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) جمع حروف “میم“ 8683 مورد می باشد (457*19).


در تاریخ، کتابی سراغ نداریم که مانند قرآن طبق یک سیستم عددی تنظیم شده باشد بر این حقیقت علاوه بر 43 بند پیشین، موارد زیر نیز گواه صادقی است:

الف: کلمه “الله“ 2698 مرتبه در قرآن تکرار شده که مضربی از عدد 19 است (142 * 19) و تعداد حروف “بسم الله الرحمن الرحیم“ نیز 19 مورد می باشد. مسئله جالب این که در سوره اخلاص بعد از “قل هو الله احد “ جمله “ الله الصمد“ آمده در صورتی که اگر “هو الصمد“ می آمد، جمله صحیح بود. از نظر دستور زبانی باید “هو “ می آمد، اما با این حال “الله“ آمده است، اگر به جای “الله“، “هو“ می آمد، سیستم ریاضی قرآن به هم می ریخت و این مسئله شباهت زیادی دارد به همان “اخوان“ و “قوم“ در سوره “ق“.

ب: مورد جالب دیگر در سوره مریم حروف مقطعه کهیعص می باشد که بصورت حروف آغازین آمده است، این حروف در سوره مریم، به صورت جداگانه، با این تعداد به کار رفته اند: حرف “ک“ 137 مرتبه، حرف “ه“ 168 مرتبه، حرف “ی“ 345 مرتبه، حرف “ع“ 122 مرتبه، حرف “ص“ 26 مرتبه. جمع این ارقام به این صورت است: 345+ 168+137+122+26= 897 که مضروب عدد 19 می باشد (42*19) یعنی مجموع تکرار حروف پنجگانه (ک، ه، ی، ع، ص،) سوره مریم (سوره شماره 19) علاوه بر آن که برعدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم) قابل تقسیم است، بر عدد 14 (که تعداد حروف مقطعه است) نیز قابل تقسیم می باشد (798=57*14).

پ: در قرآن بعضی از کلمات با کلمه های دیگر که از نظر معنی با همدیگر تناسب دارند یکسان به کار رفته اند. مثلاً:
1- کلمه “حیوه“ 145 بار با مشتقات آن در قرآن به کار رفته است و به همان تعداد (145 بار) کلمه “موت یا مرگ“ با مشتقاتش به کار رفته است.
2- کلمه “دنیا“ 115 بار و کلمه “آخرت“ هم 115 بار به کار رفته است.
3- کلمه “ملائکه“ 88 بار در قرآن آمده است و کلمه “شیاطین“ نیز به همان تعداد 88 بار به کار برده شده اند.
4-“حر“ یعنی گرما 40 بار و کلمه “برد“ یعنی سرما نیز 40 بار به کار برده شده اند.
5- کلمه “مصائب“ 75 بار و کلمه “شکر“ نیز 75 بار
6- کلمه زکات 32 بار و کلمه “برکات“ نیز 32 بار.
7- کلمه “عقل“ و مشتقات آن 49 بار و کلمه “نور“ نیز با مشتقاتش 49 بار.
8- کلمه “یوم“ به معنی روز و “شهر“ به معنی ماه در قرآن به ترتیب 365 بار و 12 بار به کار رفته اند.
9- کلمه “رجل“ به معنی مرد 24 بار و کلمه “امرأه“ به معنی زن نیز 24 بار در قرآن به کار رفته اند.
10- کلمه “امام“ به صورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن آمده است.
آیا این ها تصادفی است؟

ت: تفاوت هایی در حدود یک ده هزارم: ضمن بررسی سوره مریم و زمر دیدم که نسبت “درصد“ مجموع حروف (ک، ه، ی، ع، ص) در هر دو سوره مساوی است با این که باید در سوره مریم بیش از هر سوره دیگر باشد زیرا این حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مریم قرار دارد. اما هنگامی که محاسبات مربوط به نسبت گیری حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد که نسبت مجموع این حروف در سوره مریم یک ده هزارم (0001/0) بیش از سوره زمر است. این تفاوت های جزئی راستی عجیب و حیرت آوراست.

نتیجه:

1- یک مؤلف هر قدر هم که توانا باشد هرگز نمی تواند در ذهن خود حروف و اعدادی به اندازه معین بگیرد سپس از آن ها مقالات و یا کتابی بنویسد که همچون قرآن حتی شماره ها و حروف و کلمات آن نیز به اندازه و شمرده شده در آید. مثلاً حروف مقطعه “الم“ به ترتیب “الف“ بعد “ لام“ و سپس “میم“ از دیگر حروف در سوره های مربوطه بیشتر باشد. از طرف دیگر تعداد حروف مقطعه 14 حرف باشد یعنی درست نصف تعداد حروف الفبای عربی. اگر مشاهده کردیم انسانی در مدت 23 سال با آن همه گرفتاری؛ سخنانی آورد که نه تنها مضامین آن ها حساب شده و از نظر لفظ و معنی و محتوا در عالی ترین صورت ممکن بود، بلکه از نسبت ریاضی و عددی حروف چنان دقیق و حساب شده بود که نسبت هر یک از حروف الفبا در هر یک از سخنان او یک نسبت دقیق ریاضی دارد. آیا نمی فهمیم که کلام او از علم بی پایان پروردگار سرچشمه گرفته است؟

2- رسم الخط اصلی قرآن را حفظ کنید. تمام محاسبات فوق در صورتی صحیح خواهد بود که به رسم الخط اصلی و قدیمی قرآن دست نزنیم. مثلاً اسحق و زکوه و صلواه را به همین صورت بنویسیم نه بصورت اسحاق و زکات و صلاه. در غیر این صورت محاسبات ما به هم خواهد ریخت.

3- عدم تحریف قرآن. در قران مجید حتی کلمه و حرفی کم و زیاد نشده و الا به طور مسلم محاسبات کنونی روی قرآن فعلی صحیح از آب در نمی آمد و کلمات و حروف حساب شده نظام کنونی حروف قرآن را به کلی به هم می ریخت. پس این نشانه دیگری بر عدم کوچکترین تحریف در قرآن مجید است.

حال فرموده پیامبر اسلام را یادآوری می کنم که فرمود:
«عجائب و شگفتی های قرآن پایان ناپذیر است و قرآن ظاهرش خوشایند و باطنش عمیق است. عجائبش را نمی توان شمرد و غرائبش هرگز کهنه نشود. مؤمن هر گاه قرآن بخواند، بوی عطر مانندی از دهانش خارج شود.»

امیدوارم خوانندگان گرامی در انجام وظیفه دینی و کتب ثواب اخروی و خشنودی پروردگار، تا جایی که می توانند این معجزه را نشر و گسترش دهند تا اعجاز قرآن بیش از پیش روشن گشته و این کتاب شریف و گرانقدر از مظلومیت خارج و قانون زندگی واقعی گردد. در پایان با تمام وجود و با فریادی بلند به امت اسلامی می گویم ای ملت اسلامی قرآن را بخوانید و عمل کنید که سعادت بشر در آن نهفته است.

- مقاله قرآن و کامپیوتر نوشته «دکتر رشاد خلیفه» دانشمند مسلمان مصری دارای درجه پی اچ دی در رشته مهندسی سیستمها و استاد دانشگاه آریزونای آمریکا

Labels:لطفا برای حمایت از ما از محصولات فروشگاه دیدن کنید:

Copyright by www.3Jokes.com